,

PIANKA DO CZYSZCZENIA TAPICERKI


Sku­tecz­nie usu­wająca brud z tka­nin ta­pi­ce­rek sa­mo­cho­do­wych. Przeznaczona rów­nież do użytku w gospodarstwie domowym do czyszczenia wszelkiego rodzaju tapicerek meblowych, wykładzin i dy­wa­nów. Przy­wra­ca pier­wot­ną bar­wę i świeżość.