AUTO RENOLAK


Ema­lie re­no­wa­cyj­ne w aero­zo­lu AUTO RENOLAK przezna­czo­ne są do od­nawiania ele­men­tów karoserii samo­cho­do­wych, wykony­wa­nia drobnych za­pra­wek oraz in­nych prac la­kier­ni­czych.
Charakte­ry­zu­ją się wy­sokimi trwałym poły­skiem, du­żą wy­trzy­ma­łością mechaniczną, od­por­nością na działa­nie czynni­ków atmosferycznych, do­brą odpornością na dzia­łanie rozpuszczalników oraz do­brą przyczepnością do podłoża.
Pod­kła­dy spe­cjal­ne w ae­ro­zo­lu prze­zna­czo­ne są do pierw­sze­go ma­lo­wa­nia po­wierzch­ni sta­lo­wych i żeliwnych. Pod­kład sza­ry ja­sny jest po­le­ca­ny szczególnie pod ba­zy me­ta­licz­ne a czer­wo­ny tlenkowy ja­ko ogól­ne­go sto­so­wa­nia. Pod­kłady charakte­ry­zu­ją się do­brą przy­czep­no­ścią do podłoża.

 

Pobierz zdjęcie produktu

 

 

Pobierz kartę charakterystyki

 

 

Pobierz plik zamówienia

 

KTM Nazwa/Kolor poj. ml pisak ml
020101C L-90 biała 150 8
020102C F-210 biała /054/ 150 8
020103C RAL 9010 biała 150  
020104C F-233C biała srebrzysta 150  
020105C L-74 biała 150 8
020106C F-233 biała /057/ 150 8
020107C F-224 biała corfu 150 8
020201C F-204 /081/ kość słoniowa 150 8
020203C L-87 kość słoniowa 150 8
020204C F-234 /123/ kość słoniowa 150 8
020205C F-532 /141/beżowa chiaro 150 8
020206C F-246 /255/ piaskowa tufo 150 8
020301C L-60 żonkil 150 8
020302C F-231 piaskowa korea 150 8
020303C F-251 /207/ żółta kanarkowa 150 8
020304C C-220 /205/ żółta 150 8
020305C L-79 bursztynowa 150 8
020306C 511/A (C) żółta ambra 150  
020307C F-294 (C) pomarańczowo-morelowa 150  
020308C F-208 pomarańcz 150 8
020401C L-84 orzechowa 150 8
020402C F-200 /297/ orzechowa średnia 150 8
020403C L-61 morelowa 150 8
020404C brązowo-pomarańczowa 150 8
020405C F-165 /483/ czerwona koralowa 150 8
020406C L-49 kakaowa 150 8
020407C 612 brązowa 150 8
020501C 614 czerwień meksykańska 150 8
020502C czerwień meksykańska (C) 150  
020503C 290/C (C) czerwona-oranżowa 150  
020504C F-171 czerwona 150 8
020505C M-1041 czerwona massey 150 8
020506C C-120 /460/ czerwona 150 8
020507C F-854 /465/ czerwona corso 150 8
020508C F-189 /469/ czerwona sporting 150 8
020509C czerwień sygnałowa (C) 150  
020510C L-80 czerwona 150 8
020511C F-113 czerwona racing 150 8
020512C F-854 (C) czerwona corso 150  
020513C L-94 czerwień iberyjska 150  
020514C 112/C malinowa 150  
020515C L-46 wiśniowa 150 8
020516C F-127 czerwona ciemna 150 8
020517C F-137(C) bordowa scuro 150  
020601C M-1037 srebrno-szara 150 8
020602C L-54 srebrzysta 150 8
020603C F-0602 popielata jasna 150  
020604C stalowa jasna 150 8
020701C F-626 /883/ szara oslo 150 8
020702C F-331 /889/ szałwiowa 150 8
020703C L-64 zieleń stepowa 150 8
020704C L-76 zieleń groszkowa 150 8
020705C L-65 zieleń tropikalna 150 8
020707C L-50 zielona 150 8
020708C C-320 zielona 150 8
020709C L-69 zielono-turkusowa 150 8
020710C 306(C) zielona 150  
020711C 454 /730/ błękitno-szmaragdowa 150 8
020712C F-388 zielono-szmaragdowa 150  
020801C turkusowa średnia 150  
020802C 610 niebieska 150 8
020803C L-62 niebieska 150 8
020804C C-420 niebieska 150  
020806C F-444 /649/ niebieska egeo 150 8
020808C L-47 niebieska morska 150 8
020809C F-479 /689/ niebieska line 150 8
020810C C-498 /688/ niebieska orientalna 150 8
020811C L-59 błękit bałtycki 150  
020812C F-438 granatowa 150 8
020901C czarna połysk 150 8
020901E czarna połysk 400  
020902C czarna matowa 150 8
020902E czarna matowa 400  
040101C 11U biała Dewoo 150  
040501C 73L czerwona Daewoo 150  
060601C Srebrna do felg 150 8
060601E Srebrna do felg 400  
080101C podkład szary jasny 150 8
080101E podkład szary jasny 400  
080102C podkład czerwony tlenkowy 150 8
080102E podkład czerwony tlenkowy 400  
080103C podkład czarny mat. antykorozyjny 150  
080103E podkład czarny mat. antykorozyjny 400