KONTAKT

PPH „WESCO” Ewa Siwińska

05-119 Legionowo
Michałów-Reginów
ul. Warszawska 125a

Tel./fax: (+48 22) 774 03 03
lub (+48 22) 772 70 17

E-mail: wesco@wesco.pl
Zamówienia: handlowy@wesco.pl
Karty charakterystyki : jola@wesco.pl

NIP: 113-193-13-72

Dział Handlowy
(+48) 506 051 663
(+48) 506 051 665