BAZY METALICZNE I PERŁOWE


Prze­zna­czo­ne są do od­na­wia­nia elementów ka­ro­se­rii sa­mochodowych oraz do róż­ne­go ty­pu wy­ma­lo­wań, w któ­rych chce­my uzy­skać efekt „me­ta­licz­ny”. W ofercie również lakier odporny na działanie etyliny.

 

 

Pobierz zdjęcie produktu

 

 

Pobierz kartę charakterystyki

 

 

Pobierz plik zamówienia

 

KTM Nazwa/Kolor poj. ml pisak ml
200501C VW LC9Z baza mica 150 8
200601C 9102 silver diamant baza Skoda 150  
200602C 9151 stone grey baza Skoda 150  
200603C 9201 sahara beige baza Skoda 150 8
201001C 21U baza met. lazurowa mica 150 8
201002C 27U baza met. fioletowa mica 150  
201003C 42U baza met. zielono-nieb. mica 150 8
201004C 43U baza met. zielony jasny 150  
201005C 46U baza met. zielony liściasty 150  
201006C 51U baza met. żółty 150 8
201007C 74U baza met. czerwony 150 8
201008C 92U baza met. srebrny 150 8
201009C 72U baza met. pomarańcz-czerw. 150 8
201010C 75U baza met. pomarańcz-miedź 150  
201011C 81U baza met. szary metalik 150 8
201012C 368F baza met. zielony 150  
201013C 454A baza met. niebieski 150  
201014C 647F baza met. stalowo-szary 150  
201015C 652F baza met. niklowo-szary 150 8
201016C 185A baza met. czerwony 150  
201018C 380A baza met. złoto-zielony 150  
201019C 487A baza met. niebieski laser 150 8
201020C 645F baza met. szary met. 150 8
201021C 461A baza met. niebieska 150  
201101C lakier bezbarwny na bazy met. 150 8