BITUMIL


Środek antykorozyjny do ochrony podwozi i dolnych blach nadwozi samochodów osobowych, dostawczych i autobusów w czasie eksploatacji. Można go zastosować do zabezpieczenia maszyn rolniczych i budowlanych jak również elementów metalowych konstrukcji.