EMALIE TERMOODPORNE


Prze­zna­czo­ne są do po­kry­wa­nia ele­men­tów me­ta­lo­wych (np. rur wy­de­cho­wych i tłu­mi­ków sa­mo­cho­do­wych) na­ra­żo­nych na dzia­ła­nie wy­so­kich tem­pe­ra­tur do 400°C.

 

 

Pobierz zdjęcie produktu

 

 

Pobierz kartę charakterystyki

 

 

Pobierz plik zamówienia

 

KTM Nazwa/Kolor poj. ml
100101C  termoodporna czarna mat 150
100101E  termoodporna czarna mat 400
100102C  termoodporna srebrna 150
100102E  termoodporna srebrna 400